Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


jégbontó hava !!!

Február 1

 

1839 – Báró Wesselényi Miklóst a királyi tábla háromévi fogságra ítéli a szatmári közgyűlésen tett kormányellenes nyilatkozata miatt.

1849 – Windisch-grätz börtönbe záratja Czuczor Gergely költőt a Riadó című megjelent verséért.

1849 – A szerbek bevonulnak Zentára, az orosz csapatok megkezdik Brassó megszállását.

1938 – Sztranyavszky Sándor és Darányi Kálmán kezdeményezésére megalakul a Gömbös Gyula Társaság.

1945 – A kommunista Péter Gábor vezetésével megalakul az ÁVH elődjének, a Politikai Rendészeti Osztálya.

1946 – A nemzetgyűlés elfogadja a Magyarországot köztársasággá kinyilvánító 1946 évi I. törvénycikket, Tildy Zoltánt a II. köztársaság elnökévé választják, a kormányfői megbízatást Nagy Ferenc kapja meg.

1949 – Létrejön a Magyar Függetlenségi Népfront.

1951 – Hatályba lép a Munka Törvénykönyve, ezzel hatályukat vesztik az ágazati kollektív szerződések.

1955 – Nagy Imre könnyebb infarktust kap, ennek ürügyén gyakorlatilag házi őrizetbe kerül, így távoltartják a politikától.

1988 – Magyarországon tüntetés zajlik a a román nagykövetség előtt a román falurombolás miatt.

1994 – Életbe lép az Európai Közösség és Magyarország között létrejött társulási szerződés.

 

Február 2.

 

 

1957 – Kádár János salgótarjáni beszédében Nagy Imrét ellenforradalmi felkelés szításával vádolja és árulónak nevezi.

 

Február 3.

 

 

1642 – Az erdélyi országgyűlés II. Rákóczi Györgyöt fejedelemmé választja, trónját csak 1648. október 11-én foglalja el.

1643 – Gyulafehérváron házasságot köt II. Rákóczi György, akkor váradi kapitány és Báthory Zsófia, a Báthory család somlyói ágának utolsó sarja. E házasság révén kerültek a Báthory birtokok a Rákóczi család birtokába.

 

450px_bathory_zsofia_1629_horz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1949 – Kezdetét veszi a Mindszenty József hercegprímás elleni kirakatper.

 

Február 4.

 

 

1465 – Mátyás király Sopronnak két országos vásár tartására ad jogot.

1836 – Gróf Széchenyi István esküvője Seilern Crescence (sz. Crescence Seilern-Aspang) grófnővel Budán, a Krisztinavárosi templomban.

 

crescence_horz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

1849 – A vízaknai ütközetben Bem József vezérőrnagy erdélyi hadserege vereséget szenved Puchner Antal altábornagy császári csapataitól.

1946 – Nagy Ferenc miniszterelnök kormányt alakít.

 

Február 6.

 

 

1520 – Országgyűlés Budán

 

Február 7.

 

 

1386 – Merénylet II. Károly magyar király ellen.

 

 

Február 8.

 

 

 

1607 – A gyulafehérvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Rákóczi Zsigmondot.

1949 – A magyar népbíróság életfogytiglani börtönre ítéli Mindszenty József hercegprímást.

1994 – Magyarország csatlakozik a Partnerség a békéért programhoz.

 

 

Február 9.

 

 

 

1849 – A piski csata Erdélyben: Bem tábornok a piski hídnál megtámadja Puchner császári csapatait, és döntő vereséget mér rájuk.

 

breidwieser__a_piski_csata__1849_februar_9_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 10.

 

1957-ben ezen a napon hunyt el vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar királyság kormányzója

Szavai ma is aktuálisak.

 

1853 – Elkezdik építeni a Budai Várhegy alatti alagutat, melynek ötletadója Széchenyi István volt.

1947 – Magyarország aláírja a párizsi békeszerződést, amely visszaállítja az ország trianoni határait.

 

 

Február 11.

 

 

 

1945 – Megkezdődik a magyar és német katonák kitörési kísérlete a körülzárt Budáról.

 

 

Február 13.

 

 

 

1945 - Budapest ostroma a szovjet csapatok győzelmével ér véget.

1948 – A magyar kormányzat megalapítja a Kossuth-díjat, a kiemelkedő kulturális és művészi teljesítmények elismerésére. A díjat első alkalommal 1948. március 15-én adták át.

 

kossuth_dij_48_w2_www_kepfeltoltes_horz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Február 14.

 

 

 

1530 – Somlyói Báthori István lesz az erdélyi vajda.

1638 – Jakusics György veszprémi püspök Pozsonyban megkoronázza Mária Anna bajor hercegnőt magyar királynévá.

1997 – Átadják az első Balassi Bálint-emlékkardot a budai Gellért szállóban.

 

balassi_kard_jo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 15.

 

 

 

1581 – Gyulafehérváron meghal Bocskai Erzsébet, Bocskai István későbbi erdélyi fejedelem nővére, Báthory Kristóf erdélyi vajda felesége, Báthory Zsigmond későbbi fejedelem anyja.

1833 – Katona József Bánk bán c. drámájának első bemutatója (a mű megírása után 18, a szerző halála után 3 évvel, Kassán, a Nemzeti Dal és Színjátszó Társulat által).

1991 – Visegrádi Találkozó – Antall József magyar miniszterelnök, Lech Wałęsa lengyel és Václav Havel csehszlovák köztársasági elnökök részvételével.

 

 

Február 16

1141 – 11 éves korában megkoronázzák II. Géza Árpád-házi uralkodót.

1924 – A Népszövetség 1923. április 23-i döntése értelmében a Nógrád megyei Somoskő és Somoskőújfalu Csehszlovákiától visszakerül Magyarországhoz.

1939 – Gróf Teleki Pál miniszterelnök másodszor alakít kormányt.

 

Február 17.

 

sobri_joska.jpg

 

1837-ben ezen a napon halt meg a legendás Sodri Jóska !!!

A harcos emléke örökké fennmarad!
Sobrit és öt társát Lápafőnél kerítették be a zsandárok. Amikor a betyárvezér látta, hogy már nincs esély a kitörésre, az utolsó lövedékével főbe lőtte saját magát. A kialakult fejetlenségben több társa kereket tudott oldani.

 

 

 

 

 

1986 február 17.-én !!! Wass Albert halála !!! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wass_Albert

 

 

 

 

1568 – Szokoli Mehmed török nagyvezír és II. Miksa német-római császár, magyar király megkötik a Drinápolyi békét, melynek értelmében Miksa évi 30 000 arany fizetésére kötelezi magát.

1867 – Megszületik a Kiegyezés. I. Ferenc József osztrák császár, magyar király – Deák Ferenc javaslatára – Gróf Andrássy Gyulát nevezi ki magyar miniszterelnöknek. Létrejön a dualisztikus államszerkezetű Osztrák–Magyar Monarchia.

 

andrssy_20gyula.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1923 – A Bukaresti Apostoli Nunciatura – a Román Királysághoz csatolt – 153 csanádi egyházmegyei plébániát (Temesvár székhellyel) apostoli kormányzósággá nyilvánítja.

 

 

Február 18.

 

 

 

1853 – Libényi János sikertelen merénylete I. Ferenc József ellen.

1948 – Magyarország megköti a Szovjetunióval a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést.

 

 

Február 21.

wass-albert.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1711 – II. Rákóczi Ferenc örökre elhagyja Magyarországot.

1939 – Keresztes-Fischer Ferenc m.kir. belügyminiszter rendeletileg feloszlatja a hungarista Magyar Nemzeti Szocialista Pártot.

 

 

Február 23.

matyas-kiraly.jpgezen a napon szuletettt az elso egyben utolso igazsagos magyar kiraly !!! Hunyadi Mátyás (Kolozsvár1443február 23.

 

 

 

 

 

 

 

1919 – Gróf Károlyi Mihály köztársasági elnök saját birtokán, Kápolnán megkezdi a földosztást.

 

Csanády György Székelyudvarhely 1895 Február 23. Budapest 1952 május 03.

Ő írta  székelyhimnusz szövegét !!! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csan%C3%A1dy_Gy%C3%B6rgy

 

 

 

 

Február 24.

 

 

 

1939 – Magyarország csatlakozik az antikomintern paktumhoz.

1939 – Letartóztatják és internálják a Keresztes-Fischer Ferenc m.kir. belügyminiszter által február 21-i rendeletileg feloszlatott hungarista Magyar Nemzeti Szocialista Párt vezetőit.

 

 

Február 25.

 

 

 

1552 – A gyulafehérvári székesegyházban eltemetik Martinuzzi Fráter György bíborost, akit 1551. november 17-én gyilkoltak meg I. Ferdinánd király utasítására.

1947 – Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát a szovjet megszálló hatóságok Budapesten jogellenesen elfogják és a Szovjetunióba szállítják.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja      

 

 

Február 26.

 

 

 

1899 – Széll Kálmán alakít kormányt.

 

 

Február 27.

 

 

 

1673 – I. Lipót német-római császár, magyar és cseh király Ampringen János Gáspárt, a német lovagrend nagymesterét Magyarország teljhatalmú katonai kormányzójává nevezi ki.

1849 – A kápolnai csatában Dembinszky Henrik főparancsnok honvéd csapatai súlyos vereséget szenvednek a Windisch-Grätz herceg főhadparancsnok által vezetett császári haderőtől.

 

than_mor_kapolnai_csata.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

1849 – Bem csapatai, Medgyesről kiindulva az Urban ezredes által vezetett császári erők ellen vonulnak, és kiszorítják őket Erdélyből, Bukovina felé.

1946 – Budapesten aláírják a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezményt.