Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


áldás hava !!!

július 01

1868 – A Magyar Államvasutak megalapítása.

II. Lajos Magyar király születése 1506 július 01 Buda

 

július 02

1271 – V. István magyar király és II. Ottokár cseh király békét kötnek Pozsonyban.

1849 július 02.-én Gábor Áron elesik az uzoni csatában

 

július 04-07

A Pozsonyi Háború  907 – A pozsonyi csatában az Árpád fejedelem vezette magyar sereg megsemmisítette a Keleti Frank Királyság hadait. Itt foglalták vissza végleg a Kárpát medencét Őseink !!!

 

július 06

1437 – A dési csatában legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötik az első kolozsmonostori egyezséget, amely eltörli a kilencedet, és a felkelőknek közkegyelmet ígér.

 

július 07

Megszületik  1540 – János Zsigmond, választott magyar király, az első erdélyi fejedelem

Meghal   907 – Árpád magyar fejedelem, a Kárpát-medencei magyar állam első államfője, az Árpád-ház névadója

 

július 08

Meghal Felsővadászi I Rákóczi Ferencz Zboró 1676 július 08. választott erdélyi fejedelem

 

július 12

1191 – A harmadik keresztes háborúban a keresztes seregek beveszik Akkót.

1260 – IV. Béla magyar király és István herceg csapatai vereséget szenvednek II. Ottokár cseh király hadaitól a kroissenbrunni csatában.

1490 – II. Ulászlót Székesfehérvárott magyar királyá koronázzák.

 

július 13

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc során Haynau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg.

 

július 14

A magyar honvédsereg 1849. július-14 Guyon Richard honvéd tábornok vezetésével a délvidéki Kishegyes-Szeghegy-Feketehegy háromszögben vívta meg a szabadságharc utolsó győztes csatáját. Az ellenfél csak úgy mint az elsőnél !!! Jelasits Horvát bán serege volt.

 

július 15

1162 – Megkoronázzák II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott.

 

július 16

1342 – I. (Nagy) Lajos magyar király trónra lép

1439 – Angliában betiltják a csókolózást, hogy ezzel is megelőzzék a pestis terjedését.

1940 – Adolf Hitler parancsot ad a Nagy-Britannia elleni megszállás előkészítésére, az „Oroszlánfóka” hadműveletre.

1979 – Szaddám Huszein lesz az Iraki Köztársaság elnöke, Ahmed Hasszán al-Bakr lemondatása után.

Megszületik  1813 július 16 – Rózsa Sándor magyar betyár

Meghal  1342 július 16 – Károly Róbert magyar király

 

július 17

1831 július 17 – Budán és Pesten a kolerafelkelés nyitányaként zavargások robbannak ki.

 

július 18

Megszületik Nyírő József Székelyzsombor 1789 július 18

Nem igaz, hogy a háborúnak lelke van... Nem igaz, hogy jobbak leszünk általa... Nem igaz, hogy a ma született, ártatlan csecsemőnek is szenvednie kell... Én nem tudom visszaadni a halott apákat, sem a halott férjeket, drága gyermekeket. Nem tudom, nem tudom! (...) De tudom, hogy nem azok fognak győzni, akik egymást öldösik. De tudom, hogy kifosztott, meleg fészek romjaiból új otthon épül. De tudom, hogy a csók erősebb, mint a fegyverek, s egy ölelő karban több élet van, mint amit eddig az összes találmányok és bölcsességek nyújtottak.

Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ.

64  július 18  Róma leégését követően Néró római császár megkezdi a keresztények üldözését.

1703  július 18  II. Rákóczi Ferenc csapataival átkel a Tiszán

1915 július 18  Első világháború: A második isonzói csata kezdete, az olasz hadsereg nagy erejű támadásával szemben az Osztrák–Magyar Monarchia sikeresen védekezik, de igen nagy emberveszteség árán.

 

július 19

1870 – III. Napóleon francia császár hadat üzen Poroszországnak, megkezdődik a porosz–francia háború.

Megszületik  1879 – Móra Ferenc magyar író, újságíró, muzeológus 

 

július 20

1467 – Megnyílik az új egyetem Pozsonyban Academia Istropolitana néven.

1541 – Fogaras megadja magát a törököknek, Majláth Istvánt elfogják.

1543 – A törökök elfoglalják Pécset.

Meghal  1514 – Dózsa György, az 1514-es parasztfelkelés vezére, kivégezték 

Születik Dálnok, 1470 körül 

 

július 21

I. e. 356 – Az epheszoszi Artemisz templom felgyújtása.

1456 – Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett (július 21. és 22

Meghalt  Dugovics Titusz az 1456-os nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódó legenda önfeláldozó hőse. A legenda szerint 1456-ban, a nándorfehérvári vár védelme közben egy Dugovics Titusz nevű magyar vitéz a várra zászlót kitűzni készülő török katonát élete árán a mélybe rántott, ezzel megakadályozva, hogy az ostromló törökök a várra kitűzött lófarkas-félholdas zászló láttán fellelkesülve bevegyék a várat.

 

július 22

A nándorfehérvári diadal a magyar–török háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek során 1456. július 4–21. között a keresztények (magyarok és szerbek) Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II. Mehmed török szultán a nagy[1] túlerőben levő ostromlóseregével szemben, majd a védőkhöz 10 ezer katonájával időközben csatlakozó Hunyadi János vezetésével, Kapisztrán János 30–35 ezer keresztesével közösen július 22-én, a vár melletti csatában legyőzték a törököket.

 

július 23

1290 – Trónra lép III. András magyar király, az utolsó Árpád-házi uralkodó

1914 – Az Osztrák–Magyar Monarchia ultimátumot intéz Szerbiához (ennek visszautasítása nyomán, július 28-án a Monarchia hadat üzen, megkezdődik az I. világháború).

 

július 24

1897 – A világon elsőként, Tatán, este fél kilenckor, 21 helyen gyulladnak fel utcai acetilénlámpák.

 

július 27

1526 – Alapi György bán vezette maroknyi várvédők – kétheti ostrom után – kénytelenek a török túlerővel szemben feladni Pétervárad várát.

1657 – I. Lipót német-római császárt magyar királlyá koronázzák.

 

július 29

Megahalt Szent László Nyitra, 1095. július 29.  magyar király 1077-től, horvát király 1091-től haláláig.

 

július 31

1849 – Segesvári csata.

Meghalt Petőfi Sándor  Fehéregyháza, 1849. július 31.) magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel ezer